Condiţii generale pentru utilizarea site-ului

AGROCONCEPT IMPEX SRL a creat site-ul www.agroconcept.ro pentru informarea rapidă şi corectă a tuturor utilizatorilor.

Utilizarea acestui site de către orice persoană este condiţionată de respectarea condiţiilor generale de acces şi de utilizare detaliate mai jos, precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Prin accesarea şi utilizarea site-ului www.agroconcept.ro, dumneavoastră acceptaţi implicit şi necondiţionat prezentele condiţii generale de acces şi de utilizare.

Informaţiile conţinute de acest site sunt generale, având scop informativ şi sunt adresate tuturor persoanelor interesate. AGROCONCEPT IMPEX SRL nu îşi asumă răspunderea pentru acurateţea acestora, dar va depune toate eforturile necesare pentru ca informaţiile conţinute de acest site să fie cât mai corecte şi cât mai actuale.

 

Dreptul de proprietate

AGROCONCEPT IMPEX SRL  este autorul si deţinătorul site-ului de faţă. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvenţele animate sonore sau nu, precum şi toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea AGROCONCEPT IMPEX SRL sau a unor terţi care au autorizat AGROCONCEPT IMPEX SRL să le utilizeze.

Produsele prezentate în acest site sunt protejate în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la drepturile de autor şi de proprietate intelectuală referitoare la protecţia modelelor înregistrate.

Reproducerea totală sau parţială, pe hârtie sau digital, a materialelor incluse în site-ul mai sus menţionat sunt autorizate cu condiţia ca acestea să fie destinate unei folosinţe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare, astfel încât să se conformeze legislaţiei în vigoare referitoare la proprietatea intelectuală.

Cu excepţia dispoziţiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parţială sau integrală a site-ului, indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor materiale care îl compun, fără a se fi obţinut în prealabil autorizaţia de la AGROCONCEPT IMPEX SRL , este strict interzisă şi constituie INFRACŢIUNE ce se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

 

Informaţii despre produse şi servicii

Site-ul www.agroconcept.ro are ca scop prezentarea generală si promovarea gamei de produse şi servicii distribuite în Romania de către AGROCONCEPT IMPEX SRL . Imaginile produselor de pe site sunt cu titlu de prezentare şi nu atrag responsabilitatea AGROCONCEPT IMPEX SRL.

AGROCONCEPT IMPEX SRL  îşi rezervă dreptul de a modifica informaţiile ce figurează în prezentul site, mai ales pe cele referitoare la produse, specificaţii tehnice, echipamente, dotări standard sau opţionale, în orice moment, fără preaviz, ţinând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca modificările să presupună responsabilitatea AGROCONCEPT IMPEX SRL, a membrilor reţelei sale sau a angajaţilor săi.

Informaţiile privind produsele prezentate pe site-ul www.agroconcept.ro sunt cele existente la momentul redactarii sau actualizării diferitelor pagini ale site-ului.

 

Centre Regionale

Centrele Regionale AGROCONCEPT IMPEX SRL  în România sunt la dispoziţia dumneavoastră pentru a vă comunica informaţiile suplimentare pe care doriţi să le cunoaşteţi cu privire la produsele şi serviciile prezentate pe site. Puteţi lua legătura cu cel mai apropiat Centru Regional, prin telefon sau e-mail (datele de contact se regăsesc în pagina CENTRE REGIONALE).

 

Limitarea responsabilităţii

Uilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu. AGROCONCEPT IMPEX SRL nu va putea fi făcut responsabil pentru daune directe sau indirecte şi în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conţinutul site-ului este prezentat fără nici o garanţie, de nicio natură.

Utilizatorii înteleg şi acceptă necondiţionat că orice informaţie existentă pe site nu este şi nu poate fi considerată drept ofertă de produse sau de servicii venind din partea AGROCONCEPT IMPEX SRL . Informaţiile postate pe site sunt oferite numai cu titlu informativ şi deci nu trebuie a fi considerate ca fiind o ofertă contractuală a produselor şi serviciilor oferite de AGROCONCEPT IMPEX SRL sau de membrii Centrelor sale Regionale.

 

Actualizarea site-ului

AGROCONCEPT IMPEX SRL  îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza în orice moment accesul la site, conţinutul acestuia, precum şi conţinutul condiţiilor generale, integral şi/sau parţial, fără a fi obligat să îndeplinească vreo formalitate faţă de utilizatori şi fără ca modificarile să presupună responsabilitatea AGROCONCEPT IMPEX SRL, a membrilor Centrelor Regionale sau a angajaţilor săi.

Aceste modificări şi actualizări sunt aplicabile utilizatorului de îndată ce au fost postate pe site; prin urmare, utilizatorul trebuie să se raporteze în mod regulat la această rubrică pentru a verifica condiţiile generale în vigoare.

Orice modificare este considerată ca fiind acceptată deplin şi necondiţionat de către utilizatorii site-ului, prin simpla accesare şi/sau utilizare a acestuia.

 

Lege aplicabilă

Prezentele condiţii generale, precum şi orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestor condiţii generale sau din accesarea / funcţionarea / disfuncţionalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba condiţiilor generale şi a site-ului este limba română. În caz de litigiu, numai instanţele româneşti vor fi considerate competente.

 

Date personale

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, AGROCONCEPT IMPEX SRL, persoană juridică romană, înregistrată în Registrul Comerţului Ilfov sub nr. J23/261/25.01.2016, cod unic de înregistrare RO 33856094, cu sediul social în DN2, Bucureşti-Urziceni km 20+600, Șindrilița, Com. Găneasa, 077104, Jud. Ilfov, România, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Puteţi consulta acest site fără să vă dezvăluiţi identitatea sau să daţi cea mai mică informaţie în ceea ce vă priveşte. Dar dacă doriţi să fiţi contactaţi de către un reprezentant AGROCONCEPT IMPEX SRL, este necesar să completaţi formularul de contact prezent pe acest site cu următoarele date personale: nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail. Aceste informaţii sunt colectate numai atunci când acceptaţi voluntar şi în cunostinţă de cauză transmiterea lor către noi. AGROCONCEPT IMPEX SRL va putea folosi datele personale colectate pentru evidenţa clienţilor, pentru realizarea de statistici proprii şi pentru acţiuni de marketing.
Informaţiile vor fi folosite exclusiv de către AGROCONCEPT IMPEX SRL şi Centrele sale Regionale şi nu pot fi vândute sau puse la dispoziţia unor terţe persoane fără informarea sau acceptul dvs. prealabil. In funcţie de datele pe care le furnizaţi veţi fi contactaţi la telefon sau prin e-mail.

Refuzul dumneavoastră determină neutilizarea datelor pe care ni le-aţi furnizat.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare) şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, aveţi următoarele drepturi privind colectarea şi prelucrarea datelor personale: dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14), dreptul de informare (art.12), de acces la date (art.13), de opoziţie (art.15), de a vă adresa justiţiei (art.18). Aceste drepturi pot fi exercitate în mod gratuit prin transmiterea unei cereri datate şi semnate la adresa: DN2, Bucureşti-Urziceni km 20+600, Șindrilița, Com. Găneasa, 077104, Jud. Ilfov, România.

Transmiterea datelor personale unor autorităţi sau instituţii de stat se va face numai în cazul în care suntem obligaţi la aceasta conform legislaţiei române in vigoare. Angajaţii AGROCONCEPT IMPEX SRL şi ai Centrelor Regionale sunt obligaţi să respecte confidenţialitatea datelor dvs.

 

Agroconcept Impex SRL va prelucra datele dvs. cu caracter personal furnizate in timpul procedurii de selectie a candidatilor, in conformitate cu GDPR. Pentru mai multe detalii legate de drepturile dvs si de modul in care le puteti exercita, puteti trimite un email la adresa: dpo@agroconcept.ro.

 

Info AgroConcept: 0800 500 700


New Holland Utilaje Agricole © 2016
Sus